dissabte, 9 d’abril de 2011

Pensament creatiu i innovació

El paper de la creativitat i la innovació en la formació del professorat

Crear és una capacitat humana que es pot desenvolupar tant individualment, com col·lectivament. El seu desenvolupament depèn de l'entorn i les circumstàncies socials. És un procés de construcció de idees noves i amb valors a partir d'uns coneixements previs que es sostreuen del seu context habitual. La creativitat està condicionada per la capacitat de pensar, qüestionar i imaginar, és a dir, per la capacitat d'abstracció de idees.
Quan el procés creatiu es desenvolupa col·lectivament cadascú (dels formadors) n'és una part del conjunt. Així doncs, en aquest cas, podem aplicar-hi algunes directrius per millorar el procés i la comunicació entre els que hi formem part:
 1. Supressió del judici i de la valoració crítica.
 2. Totes les idees són benvingudes- quantes més, i de diversa índole, millor.
 3. Cooperar i saber construir sobre les idees dels altres; aprofitar-les, combinar-les, millorar-les.
 4. Aplicar l'escolta activa i l'atenció plena.
 5. Acceptar que les idees dels altres poden diferir de les nostres. Les diferències són la base de la creació.

Cal tenir present que alguns dels elements que incideixen en la capacitat creativa són:
 • La cultura- hi ha entorns que potencien la creativitat i altres que la oprimeixen
 • Atenció- és imprescindible l'atenció plena, crear vincles i elements d'atenció.
 • Motivació- cal que hi hagi uns elements que sostinguin la motivació.
 • Coneixements- mitjançant el domini que tenim d'un àmbit determinat del coneixement la capacitat creativa es veurà més o menys potenciada. És important saber relacionar i associar coneixements de diversos àmbits.
 • L'experiència- per a crear cal fomentar l'experiència, és a dir, associar la teoria amb casos pràctics, jocs meta -cognitius. Fer que l'alumnat prengui part del procés formatiu mitjançant la vivència, perquè l'experiència significativa es converteixi en coneixement.
 • Habilitats del pensament creatiu- són aquelles que propicien un pensament divergent que després de la seva abstracció és converteix en un pensament convergent i estructurat.
Pel que fa a la innovació, va molt més enllà de les idees noves i originals; és crear i produir un canvi per millorar. Un canvi, que transcendeixi en els funcionaments socials i en l'àmbit de l'educació tradicional. En la innovació no s'ha de perdre de vista l'ètica, ja que hi ha innovacions poc ètiques. Hem de vetllar que siguin per millorar i, en tot moment, basats en l'ètica.
Tota innovació implica un risc perquè es passar d'un entorn conegut a un de desconegut, és per aquest motiu que s'ha de suspendre el judici. Sense risc no hi ha innovació, sense canvi tampoc. Ara bé, un canvi no es pot considerar sempre una innovació.

En resum, la innovació en el procés formatiu es produeix quan un pensament creatiu, en un àmbit del coneixement, combinat amb la tecnologia del moment (actualment les TIC) arriba a tenir una rellevància social.
Mitjançant la innovació educativa es transcendeix en el camp sociocultural.

Com a formadors hem de tenir pressent que som professionals de la paraula, que hem de manejar les metodologies, conèixer els processos educatius, tenir una actitud ètica i una visió global encara que aquesta estigui enfocada a una acció local.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.