diumenge, 14 de desembre de 2014

Què avaluem i com ho avaluem?

Les estratègies d'avaluació que decidim utilitzar els podem acompanyar per una rúbrica que estableixi l'escala de valors i els continguts, actituds i habilitats que l'alumnat ha d'assolir.

Banc de rúbriques
https://sites.google.com/site/rubriquesdinfantilabatxillerat/