diumenge, 8 de juny de 2014

Estratègies i instruments d'avaluació

Llegint el llibre Didàctica de la tecnologia Ed. Graó  podem posar de manifest com és d'important crear estratègies d'avaluació i que l'alumnat els conegui. Aquestes estratègies són aplicables a qualsevol matèria.

Entre d'altres, destaquem:
 • Observació- reflecteix l'assistència a classe i l'actitud de l'alumnat
 • Quadern d'alumne- recull apunts, activitats, mapes conceptuals, etc. 
 • Treballs pràctics - en els quals es pot aplicar el coneixement de les classes teòriques
 • Resolució de problemes- desenvolupen el pensament crític, la capacitat d'argumentació, planificació del procés de treball per part de l'alumne. En aquest cas s'avalua tant el resultat com els procés.
Avaluació tradicional:
 • Proves objectives- escrites i orals:
  • provés introductòries - per saber els nivell de coneixements dels alumnes com per exemple abans d'iniciar un tema nou
  • proves de resposta curta
  • proves per completar un text amb dades tècniques de la matèria
  • proves d'opció múltiple- tipus test
  • proves per relacionar unes dades amb altres
  • proves d'elaboració o interpretació de gràfics, esquemes, mapes conceptuals
  • preguntes amb resposta oberta- l'alumne ha de redactar un text
  • proves de resolució pràctica- resolucions numèriques, anàlisi, etc.

És fonamental informar als alumnes quins aspectes seran avaluats i de quina manera, així com proporcionar-los accés als criteris d'avaluació.

Com a exemple de criteris de qualificació posem:
 • Coneixements i capacitats (quadern, apunts, activitats, proves objectives, etc) - 35%
 • Procediments pràctics (treball a aula taller, us i aplicació de vocabulari tècnic, etc) - 45%
 • Actitud (participació, assistència, netedat dels treballs, actitud en general) - 20%

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.